LOADING

White Satin Saree

White Satin Saree1

White Satin Saree

RV12898

$0

This Off White Satin Saree has flower prints throughout the body. This flowy drape emulates elegance.


SOLD OUT