LOADING
img img

White Satin Saree

White Satin Saree

RV12898

This Off White Satin Saree has flower prints throughout the body. This flowy drape emulates elegance.


Add ons (Optional)